Bài viết hướng dẫn sử dụng hệ thống Forge và các tính năng trong đó, bao gồm: Level Up, Rank Up, Fuse, Enhance, Change Options, và Transfer. Tính năng Enhance Emblem chưa xác định.

Lịch sử cập nhật bài viết
 • 18.7.2018 - Cập nhật những thay đổi ở bản Update ngày 03.7.2018 của GMSM.
 • 18.6.2018 - Viết hướng dẫn này.

Level Up

Tính năng

 • Level Up là tính năng nâng cấp cho trang bị, từ đó làm tăng chỉ số của chúng.
 • Để nâng cấp trang bị, bạn cần có Material (Nguyên liệu) và Mesos.
 • Material có thể là Trang bị hoặc Refining Powder. Rank của Material càng cao, trang bị được nâng cấp càng nhận được nhiều EXP.
  •  Weapon Refining Powder: chỉ sử dụng cho Vũ khí
  •  Armor Refining Powder: sử dụng cho các trang bị khác ngoài Vũ khí
  • Không thể giao dịch Refining Powder
 • Level tối đa của trang bị phụ thuộc vào Rank của nó.
Tên Rank Màu viền Level tối đa
Normal Xám 5
Rare Xanh biển 10
Epic Tím 15
Unique Cam 20
Legendary Xanh lục 25
Mythic Đỏ 30
Sử dụng

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Level Up
 • Đặt Trang bị bạn muốn nâng cấp vào ô Base
 • Chọn Material, hoặc Auto-select để hệ thống tự động chọn Material cho bạn.
  • Không thể chọn trang bị trong trạng thái Equipped (đang sử dụng), Locked (khóa). Muốn sử dụng chúng làm Material, hãy tháo trang bị đó xuống, hoặc mở khóa trang bị.
 • Kiểm tra các thông số:
  • Lv: Level sau khi nâng cấp / Level tối đa
  • Phần màu cam của thanh EXP là số EXP sẽ nhận được sau khi nâng cấp.
  • Các ký tự N, R, E, U, L, M thể hiện số lượng Material thuộc các loại Rank khác nhau được sử dụng trong lần nâng cấp này.
  • Khung phía dưới, phần chữ số màu xanh lục là chỉ số được tăng lên sau khi nâng cấp
  • Icon mesos: số lượng phí mesos dùng để nâng cấp.
 • Sau khi kiểm tra xong, bấm nút Level Up để tiến hành nâng cấp.

Rank Up

Tính năng

 • Để tăng Rank cho trang bị, bạn cần Rank Up StoneMesos.
  • Weapon Rank Up Stone (màu tím): chỉ sử dụng cho Vũ khí
  • Armor Rank Up Stone (màu lục bảo): sử dụng cho các trang bị khác ngoài Vũ khí
  • Phải dùng Rank Up Stone có cùng Rank để tăng Rank cho trang bị. Ví dụ: Vũ khí Rare phải dùng Rare Weapon Rank Up Stone.
 • Khi trang bị lên Rank:
  • Level của trang bị sẽ quay về 1, cho phép nâng cấp thêm nhiều lần hơn nữa.
  • Kể từ Rank Epic, trang bị sẽ có thêm 2 đến 3 dòng Potential.
 • Một số thông tin về Potential:
  • Chỉ số của Potential phụ thuộc vào Potential Rank (không phải Weapon Rank ở trên nhé):
   • Potential loại Rare sẽ tăng 1 ~ 10 PHY ATK
   • Potential loại Epic sẽ tăng 11 ~ 20 PHY ATK
   • ...
  • Những trang bị có Sealed Potential (không hiển thị chỉ số Potential) phải dùng Magnifying Glass để mở Potential.
   • Click vào nút Appraise để mở Potential.
   • Mở Potential sẽ tốn Mesos, cụ thể như sau:
    • Epic: 20k
    • Unique: 50k
    • Legendary: 80k
    • Mythic: 100k
  • Xem phần Change Options bên dưới để tìm hiểu thêm về cách thay đổi Potential.
 • Số lượng Rank Up Stone và lượng phí Mesos dùng để Rank Up như sau:
Rank Rank Up Stone Mesos
Normal -> Rare 10 Normal Stone 300,000
Rare -> Epic 10 Rare Stone 500,000
Epic -> Unique 10 Epic Stone 2,000,000
Unique -> Legendary 10 Unique Stone 50,000,000
Legendary -> Mythic 10 Legendary Stone 80,000,000
Sử dụng

Hình cũ, số Mesos tiêu tốn sai, xem bảng chính xác ở phần trên

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Rank Up
 • Chọn trang bị đạt Level tối đa.
 • Tùy thuộc vào loại trang bị mà hệ thống sẽ hiển thị loại Rank Up Stone cần dùng và số phí Mesos tương ứng.
 • Kiểm tra các chỉ số thay đổi
 • Bấm nút Rank Up để tiến hành nâng Rank.

Fuse

Tính năng
 • Fuse (dung hợp) là một cách thức khác để Rank Up trang bị. Tuy nhiên nó sẽ có một số ưu và nhược điểm so với tính năng Rank Up.
 • Để Fuse trang bị, bạn cần 2 trang bị đạt Level tối đa thuộc cùng hạng mục (Vũ khí, Giáp trụ, Trang sức) và cùng Rank.
 • Trang bị sau khi Fuse thành công sẽ có Type (loại) giống với trang bị đặt ở bên trái (Base) khi Fuse.
 • Ưu điểm:
  • Tiết kiệm được Rank Up Stone.
 • Nhược điểm:
  • Có khả năng nhận được trang bị có tên khác trong loại.
  • Số Star Force trên trang bị nhận được sẽ giảm đi 1 so với trang bị bên trái.
Sử dụng

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Fuse
 • Chọn trang bị đạt Level tối đa muốn Fuse (Type và số Star Force của trang bị sau khi Fuse sẽ phụ thuộc vào trang bị này)
 • Chọn trang bị thỏa yêu cầu: Đạt Level tối đa, cùng hạng mục, và cùng Rank.
 • Tùy thuộc vào Rank của trang bị mà có số phí Mesos khác nhau.
 • Kiểm tra trang bị sẽ nhận được (ví dụ: Epic Hat – sau khi Fuse sẽ nhận được 1 cái Mũ Epic)
 • Bấm nút Fuse để tiến hành dung hợp 2 trang bị.

Enhance

Tính năng

 • Enhance là cách tăng chỉ số cho trang bị thông qua Star Force.
 • Chỉ cần Mesos để Enhance trang bị.
 • Enhance thành công sẽ làm tăng số Star Force thêm 1 và chỉ số trên trang bị đó.
 • Khi enhance sẽ có tỷ lệ Success / Maintained / Degraded / Destroyed (Thành công / Thất bại nhưng giữ số SF / Thất bại và giảm số SF / Bùm đồ)
 • Số lần Enhance tối đa phụ thuộc vào số icon hình ngôi sao phía trên mỗi trang bị.
 • Dưới đây là bảng chi tiết các tỷ lệ và số mesos yêu cầu cho các lần nâng cấp:
 • Khi có một lượng Star Force nhất định, bạn có thể train ở Star Force Field để nhận nhiều EXP hơn. Chi tiết xem tại đây.
Sử dụng

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Enhance
 • Chọn trang bị muốn Enhance (nâng chỉ số, nâng số Star Force).
 • Tùy thuộc vào số Star Force hiện tại mà hệ thống sẽ lấy phí Mesos khác nhau.
 • Kiểm tra các chỉ số sẽ nhận được sau khi Enhance, các tỷ lệ của lần Enhance này, và sử dụng các Scroll hỗ trợ Enhance nếu muốn.
 • Bấm nút Enhance để tiến hành tăng sức mạnh.
 • Sẽ có 1 mini-game xuất hiện sau khi chọn Enhance. Bấm Stop khi ngôi sao nằm trong vùng màu cam sẽ tăng tỷ lệ Success thêm 5%.

Change Options

Tính năng

 • Change Option, hay còn gọi là Cube, là tính năng cho phép thay đổi Potential của trang bị.
 • Thực hiện thay đổi Potential không làm giảm Potential Rank, và có khả năng tăng lên Potential Rank cao hơn.
 • Potential Rank cao nhất hiện tại: Unique
 • Cần có CubeMesos để sử dụng tính năng này. Hiện tại chỉ có 3 loại Cube là: Occult Cube, Red Cube, và Black Cube.
  •  Occult Cube:
   • Nơi tìm: Sử dụng tính năng Extract, hoặc mua trong Gold Leaf Store.
   • Thay đổi Potential: Ngẫu nhiên. Rank từ Rare đến Epic
  •  Red Cube:
   • Nơi tìm: Mua trong Cash Shop.
   • Thay đổi Potential: Ngẫu nhiên. Rank từ Rare đến Unique.
  •  Black Cube:
   • Nơi tìm: Mua trong Cash Shop.
   • Thay đổi Potential: Ngẫu nhiên. Cho phép chọn giữa Potential trước và sau khi thay đổi. Rank từ Rare đến Unique.
 • Lượng Mesos cần để thay đổi Potential như sau:
Rank Trang bị Mesos
 (không phải Potential Rank nha) Occult Cube Red Cube / Black Cube
Epic 20,000 0
Unique 50,000 0
Legendary 80,000 0
Mythic 100,000 0
 • Lượng Occult Cube cần dùng để thay đổi Potential:
Rank Trang bị Lượng Occult Cube
Epic 100
Unique 200
Legendary 300
Mythic 400
Sử dụng

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Change Options
 • Chọn trang bị muốn Change Options.
 • Chọn loại Cube muốn sử dụng.
 • Kiểm tra số lượng Cube và Mesos cần dùng.
 • Nếu đủ, bấm nút Change Options để tiến hành Cube trang bị.

Transfer

Tính năng
 • Khi sử dụng tính năng Enhance để nâng Star Force đến mức nào đó sẽ có khả năng Destroy (phá hủy) đồ. Với những món đồ hư hại do bị phá hủy, bạn sẽ không dùng được nữa mà phải sử dụng tính năng Transfer để di chuyển chỉ số qua một trang bị khác có vẻ ngoài và Rank giống y chang nhưng chưa bị phá hủy.
 • Những chỉ số sẽ được chuyển qua trang bị mới:
  • Các chỉ số cơ bản.
  • Số Star Force.
  • Potential: Rank và số dòng.
  • Khả năng giao dịch và số lần sử dụng Scissors of Karma còn lại.
Sử dụng

 • Chọn Main Menu -> Forge -> Transfer
 • Chọn trang bị đã bị phá hủy do Enhance.
 • Chọn trang bị muốn di chuyển chỉ số qua (trang bị phải giống về vẻ ngoài và Rank).
 • Bấm nút Transfer để tiến hành di chuyển chỉ số.

Mách nhỏ & Credits

Mách nhỏ

*Lưu ý: Mẹo phía dưới hiện góp phần rất lớn trong việc thu nhỏ khoảng cách giữa người chơi Free và người chơi Nạp tiền. Nên NX sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi fix mẹo này (hoặc có thể là ko fix luôn). Vậy nên có thể mẹo này trong tương lai sẽ không còn sử dụng được nữa.

 • Hiện tại, việc thu thập Rank Up Stone và Refining Powder rất giới hạn. Nên cách duy nhất để farm những nguyên liệu này với số lượng lớn là tạo nhân vật phụ (cách gọi khác: mule, clone, alt) và chạy chuỗi quest lên đến 80.
 • Bạn có thể di chuyển Rank Up Stone vào Storage (thủ kho), nhưng không thể đối với Refining Powder.
 • Để nâng cấp trang bị theo cách này, bạn phải để cho trang bị đó luôn ở trạng thái có thể giao dịch (có thể cho vào Storage) và nâng cấp/rank nó ở mule, cho tới khi bạn cảm thấy hài lòng với nó.
 • Nên giữ toàn bộ số Rank Up Stone và Refining Powder phần thưởng từ quest ở nhân vật chính. Chỉ sử dụng chúng khi thật cần thiết.
 • Sử dụng mule để nâng cấp/rank trang bị lên Epic, Unique phục vụ cho việc train (hoặc đi Elite Dungeon, phần thưởng Event, hay mua trong Trade Station). Sau đó tiến hành “lên đồ” đến Legendary.
Credits
 • Discord:
  • @DannyDog#2137
  • @Leon (unique -> legendary rank up data)
  • @Godinim#0116 (legendary > mythic rank up data)
  • @Battojitsu#1938 (his broken claw)
 • MapleStory M Wiki:

Happy Mapling <3

zBlackwing – PonPon