Hướng dẫn này sẽ xoáy vào tính năng Star Force của GMSM.

1. Star Force (SF) là gì

 • SF là một chỉ số biểu thị sức mạnh của trang bị.
 • SF là điều kiện tiên quyết để có thể train trong các map Star Force Field.
2. Star Force Field (SFF)

a. SFF là gì

 • Là các bãi train có quái vật mạnh hơn về HP và ATK so với bãi train thông thường.
 • Có thể train theo Party, và EXP nhận được nhiều hơn bãi train thường.
 • Mỗi bãi SFF sẽ yêu cầu một lượng SF nhất định. Nếu không đủ số SF, lượng damage gây lên quái vật sẽ bị giảm đi.

b. Cách vào SFF

 • Nhân vật đạt Level từ 60 trở lên có thể vào SFF.
 • Cách vào SFF:
  • Ở thanh Quick Menu (hoặc Main Menu) chọn icon Dungeons -> Star Force Field
  • Chọn bãi train phù hợp (lựa chọn tùy vào 2 chỉ số: Req. Star Force: Số SF mà bãi yêu cầu. Star Force: Số SF bạn đang có.)
  • Bấm Go -> bạn sẽ lập tức teleport tới đó.
3. Nâng cấp SF

 • Để mở giao diện nâng cấp SF: chọn Main Menu -> Forge -> Enhance
 • Enhance thành công sẽ làm tăng số Star Force của trang bị và chỉ số trên trang bị đó.
 • Khi enhance sẽ có tỷ lệ Success / Maintained / Degraded / Destroyed (Thành công / Thất bại nhưng giữ số SF / Thất bại và giảm số SF / Bùm đồ)
 • Enhance chỉ yêu cầu Mesos.
 • Lưu ý: Tùy thuộc vào Level của trang bị mà có số lần Enhance tối đa. Xem số icon hình ngôi sao trên đồ để biết số lần Enhance tối đa.
 • Dưới đây là bảng chi tiết các tỷ lệ và số mesos yêu cầu cho các lần nâng cấp:

*Còn trống là chưa có dữ liệu. Ai có thì inbox pon để đóng góp nhé. Credit ở cuối bài luôn!

4. Các loại scroll hỗ trợ nâng cấp SF
 • Có 3 loại scroll với các công dụng sau:
  •  Lucky Day Scroll: Tăng tỷ lệ Success.
  •  Shield Scroll: Ngăn giảm số SF khi Enhance thất bại.
  •  Shielding Ward: Ngăn boom trang bị khi Enhance thất bại.
 • Cách có được các Scroll này:
  • Mua trong Cash Shop.
  • Tham gia các event và attendance (điểm danh).
Credits

Happy Mapling <3

zBlackwing – PonPon