Khi đăng nhập trong khoảng thời gian từ  02:00 PM, ngày 11.8.2012 đến 01:59 PM, ngày 12.8.2012, bạn sẽ thấy ở bên trái màn hình có một Biểu tượng hình hộp quà (hình trên). Click vào nó và bạn sẽ nhận được:

 • Special Potential Scroll: Cho một vật phẩm bình thường trở thành vật phẩm có Potential với tỉ lệ thành công 100%.

 • Regal Golden Hairband.
  • Chỉ số: Mũ lvl 50, All stats +10, HP/MP +100, WDEF/MDEF +100, Acc./Avoid. +25, Diligence +10, 10 slots, Untradeable.
  • Willpower/Charm +500 khi được trang bị lần đầu tiên.
  • Khi nghề là Blade Lord (nghề III) hay Blade Master (nghề IV): Critical rate +5%, All stats +5, WATT +5, Speed +10.

 • Pirate Goggles.
  • Chỉ số: Mũ lvl 50, All stats +10, HP/MP +100, WDEF/MDEF +100, 10 slots, Untradeable.
  • Khi nghề là Marauder, Buccaneer, Outlaw, Corsair, Cannon Trooper, hoặc Cannon Master: All stats +5, WATT +5, Acc. +100.

Lỗi: Bạn có thể nhận được 2 Regal Golden Hairband và 2 Special Potential Scroll (thực chất chỉ là 1)!

Và đây là lịch diễn ra event x2 EXP & DROP (giờ Việt Nam):

 • 04:00AM ~ 08:00 AM, ngày 12.8.2012
 • 04:00AM ~ 08:00 AM, ngày 13.8.2012