Trong bài viết Quyền tác giả này, zBlackwing (sau đây là “mình”) sẽ đưa ra các thông tin liên quan đến các vấn đề quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Bài viết này được cập nhật vào 5:00 PM, ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Các video, hình ảnh trong game MapleStory

Mình không có quyền sở hữu những video và hình ảnh lấy trong game MapleStory vì chúng thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Nexon (sau đây là “Nexon”). Nexon có toàn quyền định đoạt với những video và hình ảnh này và mình sẽ thực hiện gỡ bỏ chúng nếu được Nexon yêu cầu.

Các tác phẩm của người hâm mộ (fanart)

Mình không có quyền tác giả với những fanart được sử dụng trên trang web. Việc sử dụng này đã được tác giả đồng ý cho phép đặt trên trang web của mình.

Tác giả của fanart giữ toàn quyền sở hữu và quyền tác giả. Mình sẽ gỡ bỏ ngay lập tức các fanart này nếu được tác giả yêu cầu.

Mình sẽ (i) ghi chú tên tác giả dưới mỗi fanart hoặc (ii) dẫn liên kết đến trang web của tác giả.

Bài viết của mình

Ngoài những video và hình ảnh nêu trên, nội dung các bài viết trên zBlackwing.com hoàn toàn được viết dựa trên kinh nghiệm và được tham khảo, tổng hợp từ cộng đồng trên các diễn đàn, các trang wiki. Trong đó, ngoài những nội dung được mình ghi nguồn, tất cả nội dung bài viết đều thuộc quyền sở hữu của mình. Mọi việc sao chép cần phải thông qua ý kiến của mình. Bài viết sao chép phải có đầy đủ tên tác giả (zBlackwing) và dẫn liên kết tới bài viết gốc.

Mình mong các bạn hợp tác với mình trong trường hợp này, vì một cộng đồng luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả.