Cậu chuyện học đường khi các Heroes của Maple World cùng cặp sách đến trường. Cơ mà sao thấy cast skill ầm ầm vầy nè…