Category: Cốt truyện (trang 2 / 2)

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 1

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

[Storyline] Luminous – The Magician of Light

Luminous – The Magician of Light

Đọc tiếp

[Storyline] Grand Athenaeum – The White Mage

the white mage

The White Mage

Đọc tiếp

[Storyline] Shade – The Forgotten Hero

Shade – The Forgotten Hero

Đọc tiếp

Bài viết mới hơn

© 2021 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑