Category: Ngoại Truyện

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 5 (End)

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 4

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 3

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 2

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

Ngoại truyện: Wing Masters – Chapter 1

Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Đọc tiếp

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑