Arcane Symbol – Arcane Power toàn tập

Bằng cách tham gia vào cốt truyện, đánh quái, làm các nhiệm vụ hàng ngày và PQ ở Arcane River, bạn sẽ tăng Stat chính cho nhân vật (STR hoặc DEX hoặc INT hoặc LUK hoặc HP) và Arcane Power.

 • Arcane Power là chỉ số đặc biệt được sử dụng ở Arcane River. Nếu số này thấp hơn số yêu cầu của map, quái vật đánh bạn đau hơn và bị giảm damage khi đánh quái ở khu vực này.
 • Ngược lại, nếu số này bằng hoặc cao hơn thì quái vật sẽ đánh bạn mất ít HP (chỉ còn 1 HP/hit) và bạn được thêm tới 50% Damage Bonus nữa, tức là damage gây lên quái cao hơn 1.5 lần bình thường
Công thức tính Damage dựa trên Arcane Power (AP)

arcane-symbol arcane-symbol-vanishing-journey arcane-symbol-chu-chu-island arcane-symbol-lachelein 

 • Bạn có thể thu thập nhiều loại Arcane Symbol khác nhau ở mỗi vùng của Arcane River:
  • arcane-symbol Arcane Symbol.
   • Phần thưởng từ Quest “A Greater Power” của Memory Keeper sau khi chuyển nghề lần 5
   • Sẽ biến mất sau khi nhận được Arcane Symbol: Vanishing Journey.
  • arcane-symbol-vanishing-journey Arcane Symbol: Vanishing Journey.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện: 01 cái
   • Nhiệm vụ hàng ngày (yêu cầu hoàn thành Cốt truyện ở Vanishing Journey): 01 cái/nhiệm vụ. 05 nhiệm vụ/ngày. Nếu hoàn thành 5 nhiệm vụ: thưởng thêm 03 cái (Tổng cộng: 8 cái/ngày). Nhiệm vụ reset vào mỗi 7h sáng hàng ngày.
   • Quái vật ở Vanishing Journey drop ra với tỉ lệ rất thấp.
  • arcane-symbol-chu-chu-island Arcane Symbol: Chu Chu Island.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện: 01 cái
   • PQ Hungry Muto: xem chi tiết tại đây
   • Quái vật ở Chu Chu Island drop ra với tỉ lệ rất thấp.
  • arcane-symbol-lachelein Arcane Symbol: Lachelein.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện.
   • Làm nhiệm vụ Dream Defender: xem chi tiết tại đây.
   • Quái vật ở Lachelein drop ra với tỉ lệ rất thấp.
  •  Arcane Symbol: Arcana.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện.
   • Làm nhiệm vụ Spirit Savior: xem chi tiết tại đây.
   • Quái vật ở Arcana drop ra với tỉ lệ rất thấp.
  •  Arcane Symbol: Morass.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện.
   • Nhiệm vụ hàng ngày (yêu cầu hoàn thành Cốt truyện ở Morass): 02 cái/nhiệm vụ. 03 nhiệm vụ/ngày. Nếu hoàn thành 3 nhiệm vụ: thưởng thêm 02 cái (Tổng cộng: 8 cái/ngày). Nhiệm vụ reset vào mỗi 7h sáng hàng ngày.
   • Quái vật ở Morass drop ra với tỉ lệ rất thấp.
  •  Arcane Symbol: Esfera.
   • Phần thưởng từ Cốt truyện.
   • Quái vật ở Esfera drop ra với tỉ lệ rất thấp.

arcane-symbol

 • Trang bị Arcane Symbol sẽ tăng Stat chính Arcane Power. Stat chính tăng thêm này sẽ KHÔNG ảnh hưởng từ các món đồ có potential/bonus potential +%stat, tăng thuần đúng số đó.

 • Bạn có thể gộp Arcane Symbol giống nhau lại để tăng Item EXP cho Arcane Symbol đang được trang bị. Click đôi chuột vào Arcane Symbol trong túi EQUIP để gộp.

max leveled arcane symbolss.png

 • Khi Arcane Symbol đạt 100% Item EXP, bạn cần phải trả một lượng mesos để ENHANCE Symbol lên level cao hơn.
Chi tiết lượng EXP và Mesos cần để enhance (click để mở rộng)
 • Arcane Symbol có level tối đa là 20 (15 → 20 – Nova update).

Happy Mapling ~

zBlackwing

Số liệu tham khảo ở insoya

2 Comments

 1. A Pon ơi, Stat cộng thêm được tính như thế nào ạ ?

  • Ngoài HP (Demon Avenger) ra thì cứ mỗi lần up Arcane Symbol sẽ được cộng fixed 100 stat nhé. HP nhiều hơn, bao nhiêu thì a quên r \ :v /

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2020 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑

Lên trên