header

Chuyển nghề lần 5 được bắt đầu ở NPC Memory Keeper – Temple Of Time khi nhân vật đạt level 200hoàn thành chuỗi nhiệm vụ liên quan tới Amnesiac Time Temple Keeper – Kao (Khi Kao vén chiếc mũ cho xem khuôn mặt của mình).

3-goddess

 • Memory Keeper sẽ yêu cầu bạn thu thập 3 Arcane Stones từ các Goddess:
  • Goddess of Maple World (tọa lạc tại Horizon Portal ở Henesys), cho free Stone.
  • Goddess of Grandis (tọa lạc tại Horizon Portal ở Pantheon), tiêu diệt Magnus ở bất kỳ độ khó nào để được Stone.
  • Goddess of Tynerum (tọa lạc tại Horizon Portal ở Fallen World Tree), tìm ra một Horizon Portal khác ở tầng trên cùng của Fallen World Tree (thanks Quân :D) trong vòng 5 phút sẽ nhận được Stone.

3-arcane-stone

 • Sau khi thu thập đủ 3 Arcane Stones, bạn về với Memory Keeper ở Temple of Time để làm tiếp nhiệm vụ. Bây giờ là bước tiến hành kích hoạt Stone.

arcane-stone-timer

 • Bạn chỉ được kích hoạt lần lượt từng viên Arcane Stone một. UI trong hình hiện tại đã khác.

max-exp

 • Khi được kích hoạt, Arcane Stone sẽ hấp thu một lượng EXP bằng với tất cả EXP bạn nhận được trong thời gian đó (tối đa 500M EXP). Bạn phải kiếm đủ 500M EXP để có thể kích hoạt Arcane Stone tiếp theo.
 • Sau khi chuyển nghề, các Stone sẽ chuyển thành EXP Potion, sử dụng để nhận đúng lượng EXP đó một lần nữa (dạng x2 EXP)
 • Sau khi cả 3 Arcane Stone đều hoàn tất, bạn quay về gặp Memory Keeper và ông ấy sẽ chuyển nghề lần 5 cho bạn!

Hệ thống skill nghề 5 tuân theo nguyên tắc sau:

 • Không thay đổi quá lớn lối chơi của nhân vật
 • Tăng thêm trải nghiệm về nhân vật
 • Giúp nhân vật ngày càng mạnh hơn

Ngoài những skill sẽ được giới thiệu ở đây, các update tiếp theo sẽ mở thêm skill nghề 5 khác cùng với trang bị, hệ thống mới để người chơi trải nghiệm.

Bạn có thể đọc thêm về hệ thống skill 5th job – V Matrix ở đây.

Happy Mapling ~

zBlackwing